Sladjana Paškalj


  • Organizacija projekta
  • Izbor tekstova

Olivera Sabo


  • Prijevod i lektorat

Edina Čović-Vučić


edina.kulturfokus.eu

  • Izbor tekstova
  • Prijevod i lektorat

Ranko Ćetković


  • Izbor tekstova
  • Prijevod i lektorat

Emir Vučić


emir-vucic.de

  • Grafički dizajn

Radenko Kosić


radenko.kosic.org

  • Fotografija

Dr. Helmut Friedrichsmeier


  • Koordinacija projekta